Usługi Projektowe w Budownictwie

inż. Mieczysław Amanowicz

E-mail: mieczyslaw.amanowicz@gmail.com


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/server374651/ftp/migracja/public_html/templates/dd_work_89/functions.php on line 201

Oferta - projekty budowlane Gorzów Wlkp.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/server374651/ftp/migracja/public_html/templates/dd_work_89/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Mieczysław Amanowicz

Jestem członkiem Lubuskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wlkp. nr ewidencyjny LBS/BO/2005/01.

Posiadam następujące uprawnienia do projektowania:

 1. 87/88/Gw - specjalność konstrukcyjno- budowlana w zakresie pełnym (więcej)
 2. 65/94/Gw - specjalność architektoniczna w zakresie ograniczonym (więcej)
 3. 64/94/Gw - sprawdzający rozwiązania projektowe w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (więcej)

Współpracuję z:

 1. Architektami
 2. Instalatorami sanitarnymi
 3. Instalatorami elektrykami
 4. Technologami
 5. Kosztorysantami

tworząc kompletny zespół projektowy, będący w stanie przygotować
pełnowartościową (zgodną z prawem) dokumentację projektową.

Oferta biura projektów Usługi Projektowe w Budownictwie
Mieczysław Amanowicz w Gorzowie Wlkp.:

Wykonuję następujące prace z zakresu projektowania w budownictwie :

 • inwentaryzacje budowlane rozmaitych obiektów,
 • projekty w zakresie konstrukcji oraz architektury budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, hal stalowych, drewnianych i mieszanych, wiat obudowanych i nieobudowanych,
 • garaży, budynków gospodarczych itp.
 • kominów, słupów, prefabrykatów i innych konstrukcji inżynierskich, 
 • opinie o stanie technicznym wraz z określeniem możliwości zmian w rozmaitych budynkach i obiektach,
 • orzeczenia techniczne,
 • adaptacji (duże doświadczenie zwłaszcza w zakresie adaptacji poddaszy na mieszkania), 
 • rozbudowy, przebudowy, nadbudowy najrozmaitszych obiektów od budynków gospodarczych do pokoszarowych,
 • projekty zmiany sposobu użytkowania całych obiektów oraz ich części,
 • przystosowywałem do warunków miejscowych wraz ze zmianami w projektach typowych i powtarzalnych,
 • nadzory autorskie i inwestorskie,
 • przeglądy techniczne budynków coroczne i pięcioletnie,
 • kolorystyki elewacji,
 • parkingi,
 • kosztorysy, kosztorysowanie robót i materiałów budowlanych
 • inne

Jak również następujące prace z zakresu projektowania instalacji sanitarnych:

 • woda,
 • kanalizacja,
 • ogrzewanie
 • (grzejnikowe, podłogowe, kolektory słoneczne, kominki z płaszczem wodnym, pompy ciepła itp.)
 • wentylacja
 • (również z odzyskiem ciepła - rekuperator),
 • klimatyzacja,
 • przyłącza wodociągowe,
 • przyłącza kanalizacyjne,
 • przyłącza cieplne, ciepłownicze,
 • kotłownie (na paliwo stało, ciekłe, gazowe, kondensacyjne)
 • bilanse energetyczne,
 • obliczenia hydrauliczne instalacji ogrzewania,
 • ekspertyzy o stanie technicznym instalacji,
 • analiza możliwości poprawy wentylacji
 • modernizacje instalacji
 • inne

W razie potrzeby jestem w stanie zgromadzić i nadzorować odpowiedni zespół projektowy złożony ze specjalistów pozostałych branż: architektów, instalatorów sanitarnych, instalatorów elektrycznych, technologów, kosztorysantów, który kompleksowo sporządzi dane opracowanie w pełnym zakresie wymaganym przez Prawo Budowlane.

_____________________________________________________

MOJE UPRAWNIENIA i wynikający z nich zakres usług projektowych (wyciąg z aktów prawnych)

Jestem członkiem Lubuskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wlkp. nr ewidencyjny LBS/BO/2005/01 i posiadam dokumenty, które uprawniają mnie do: (rozwinięcie punktów z początku strony):

Ad.1.87/88/Gw. Wg rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. Nr 8/75 POZ.46) - uprawniają do sporządzania projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych budynków oraz innych budowli [--]. Również do sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych budynków inwentarskich i gospodarczych , adaptacji projektów typowych i powtarzalnych innych budynków wraz ze sporządzaniem planów zagospodarowania ich działek , budowli nie będących budynkami. A także do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektów budowlanych.

Ad. 2. 65/94/Gw . Wg rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. Nr 8/75 POZ.46) - uprawniają do sporządzania projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynków o kubaturze do 1 000 m3.

Ad.3. 64/94/Gw. Wg rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. Nr 8/75 POZ.46) - uprawniają do sprawdzania prawidłowości rozwiązań projektowych w zakresie konstrukcyjno- budowlanym budynków oraz innych budowli [--] . Również do sprawdzania prawidłowości rozwiązań projektowych w zakresie architektonicznym budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów powtarzalnych innych budynków oraz planów zagospodarowania ich działek.

>>> Kontakt - projekty budowlane i kosztorysy Gorzów Wlkp. <<<