Usługi Projektowe w Budownictwie

inż. Mieczysław Amanowicz

E-mail: mieczyslaw.amanowicz@gmail.com

Projekty Gorzów Wlkp. - kontakt z biurem projektów, adaptacje typówek, inwentaryzacje